💯 دوستانی که سفارش هودی دارند توجه کنند:
به دلیل محدودیت تعداد ، بسته ها به ۱۲ عددی (۶ طرح در دو سایز) تغییر کرد.

با توجه به اتمام بعضی از طرح ها؛ لطفا ابتدا طرح های انتخابی خود را با پرسنل فروش چک کنید تا در صورت موجود بودن فاکتور ارسال شود.


💯 دوستانی که سفارش هودی دارند توجه کنند:
به دلیل محدودیت تعداد ، بسته ها به ۱۲ عددی (۶ طرح در دو سایز) تغییر کرد.

با توجه به اتمام بعضی از طرح ها؛ لطفا ابتدا طرح های انتخابی خود را با پرسنل فروش چک کنید تا در صورت موجود بودن فاکتور ارسال شود.


همکاران محترم ؛
پخش هودی های بدنسازی از فردا آغاز خواهد شد.
💯 اولویت پخش با دوستانی است که از پیش رزرو داشته اند.

🎟sport legging
💯لگ کمر بلند بیندر🤾‍♀️

🤹‍♀️ثبت سفارش لحظه ای
📊فری سایز محیطی
⛹️‍♀️پارچه فلامنت ضخیم ترکیه
🎁بسته ۱۲ عددی/۶طرح
🔘کیفیت چاپ متفاوت

🛍قیمت ۶۸۰۰۰تومان💰


🎟sport legging
💯لگ کمر بلند بیندر🤾‍♀️

🤹‍♀️ثبت سفارش لحظه ای
📊فری سایز محیطی
⛹️‍♀️پارچه فلامنت ضخیم ترکیه
🎁بسته ۱۲ عددی/۶طرح
🔘کیفیت چاپ متفاوت

🛍قیمت ۶۸۰۰۰تومان💰


🎟sport legging
💯لگ کمر بلند بیندر🤾‍♀️

🤹‍♀️ثبت سفارش لحظه ای
📊فری سایز محیطی
⛹️‍♀️پارچه فلامنت ضخیم ترکیه
🎁بسته ۱۲ عددی/۶طرح
🔘کیفیت چاپ متفاوت

🛍قیمت ۶۸۰۰۰تومان💰
menu