💯 کاور تمام چاپ کنمور 🤾‍♀️
💥 پارچه میکرو فلامنت-اعلا
📊 فری سایز محیطی
🔰 دارای ۱۲ طرح متنوع
🛍 بسته های ۱۲ عددی
تعداد بسیار محدود
💰 قیمت: ۷۵۰۰۰ تومان
menu