💯 قابل توجه همکاران محترم :

فاکتورهای تسویه نشده؛ نهایتا تا ساعت ۱۲ امروز (شنبه) رزرو میماند و بعد از ساعت ذکر شده کلیه فاکتورها حذف خواهد شد

لطفا دقت کنید که شرمندتون نشیم …

menu