🔥👩‍💻👨‍💼👩‍💼👨‍💻🔥

🎗ثبت تیچر اختصاصی❗️

🔸از شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ تیچرهای اختصاصی در خط تولیدهای مجزا اغاز خواهد شد.

🔹اولویت تحویل وابسته به زمان عقد قرارداد تعیین خواهد شد.

🔸ثبت تیچر اختصاصی برای مشتریانی که تا به حال از شرکت آلانیا اسپرت خرید نکرده اند امکان پذیر نیست.

📲 @alaniasportcompany گفت و گو
💥💥💥💥💥💥

menu