💯 دوستانی که سفارش هودی دارند توجه کنند:
به دلیل محدودیت تعداد ، بسته ها به ۱۲ عددی (۶ طرح در دو سایز) تغییر کرد.

با توجه به اتمام بعضی از طرح ها؛ لطفا ابتدا طرح های انتخابی خود را با پرسنل فروش چک کنید تا در صورت موجود بودن فاکتور ارسال شود.

menu