بسته های ۱۲عددی شامل ۱۲طرح مختلف / قیمت بسته ۶۴۷تومان/ خرید حتی ۱بسته برای مشتریان ثابت امکان پذیر است.
menu