💯نیم تنه وارداتی🤾‍♀️ (۹۰۳۰)
📊فری سایز محیطی
🌈در ۴ رنگ
💥کاپ متحرک
⛹️‍♀️بسته ۱۲ عددی جور
🌐کالا وارداتی/خارجی

🛍قیمت : ۶۸۰۰۰ تومان💰

@alaniasportcompany

menu