.

🔥مشتریان گرامی

از این پس تا پایان سال خرید حضوری برای تمام عزیزان آزاد می باشد. امکان خورده فروشی برای دوستان مزون دار, باشگاه دار و… فراهم شده است(با تنوع بالا).

🔹اجناس کامل و پک شده
🔸اجناس ناجور شده و تک شده
🔹اجناس ایراد دار چاپی
🔸نمونه های تک شده خارجی

این شرایط فراهم شد تا با کمترین هزینه , بهترین تنوع رو خرید کنید.
خورده فروشی فقط و فقط به صورت حضوری

.

menu