اتمام موجودی پارت اول

دوستانی که فاکتور دریافت کردند توجه کنند :

💯 زمان تسویه فاکتورها تا ساعت ۱۰ صبح روز شنبه خواهد بود.

💯 ارسال از روز شنبه آغاز خواهد شد.

menu