💯بار کلیه عزیزان ظرف امروز و فردا ارسال خواهد شد

📦 طبق اطلاعی که تیپاکس تهران داده به دلیل مشکلات فنی این شرکت ؛ کلیه بارها با تاخیر حداقل ۵ روزه ارسال خواهند شد.
دوستانی که تمایل دارند بسته شون با باربری ارسال بشه لطفا نام باربری رو برامون ارسال کنند

menu