💢دوستان توجه کنید

عزیزانی که سفارش اختصاصی دارند

تمامی سفارشات اختصاصی سال ۹۹ از تاریخ ۲۰-۹-۹۹ بسته میشود و بعد از این تاریخ سفارشی نمیپذیریم.

عزیزانی که پیش پرداخت نزدن یا قرارداد معوق دارند تا قبل از این تاریخ وضعیت رو مشخص کنید تا شرمنده شما نشیم.

حجم سفارشات بالاست و تمامی دستگاه های کارخانه ، کارگاه تولیدی همه مشغول هستند. لطفا مارا در این وضعیت بد کمی درک کنید. سپاسگذارم

menu